zaPOIsa.sk do spoznávania regióna

V piatok 8.10.2021 sme mohli preveriť výsledky nášho medzinárodného projektu Flexitour v praxi. Spolu s deťmi piateho a deviateho ročníka ZŠ Cífer sme zrealizovali digitálno – vzdelávaciu hru v Pustých Úľanoch. Pomocou zdigitalizovania bodov[…]

Read more